SPRING 2016
CHIN 1020-001 Chinese First Year II (Wang)
CHIN 1020-002 Chinese First Year II (Hung)
CHIN 2020-001 Chinese Second Year II (Guo)
CHIN 3510-001 Business Chinese (Sung)
CHIN 3540-001 Chinese Translation (Guo)
CHIN 4100-001 Teach Chin as FL (Sung)

FALL 2015
CHIN 1010-001 Chinese First Year I (Zhao)
CHIN 1010-002 Chinese First Year I (Sung)
CHIN 2010-001 Chines Second Year I (Wang)
CHIN 3010-001 Chinese Third Year I (Guo)
CHIN 3050-001 Chinese Conversation (Sung)
CHIN 3100-001 Contemp Chin Culture (DHA)(Guo)

SPRING 2015

CHIN 1020-001 Chinese First Year II (Zhao)
CHIN 2020-001 Chinese Second Year II (Wang)
CHIN 3090-001 Intro Modern Lit & Film (Guo)
CHIN 3540-001 Chinese Translation (Guo)
CHIN 4100-001 Teach Chin as FL (Poole)

FALL 2014
CHIN 1010-001 Chinese First Yr I (Poole)
CHIN 1010-002 Chinese First Yr I (Sung)
CHIN 2010-001 Chinese Second Yr I (Wang)
CHIN 3010-001 Chinese Third Year I (Guo)
CHIN 3050-001 Chinese Conversation (Sung)

SPRING 2014
CHIN 1020-001 Chinese First Year II (Wang)
CHIN 1020-002 Chinese First Year II (Poole)
CHIN 2020-001 Chinese Second Year II (Guo)
CHIN 3020-001 Chines Third Year II (Wang)
CHIN 3540-001 Translation From and Into China (Guo)
CHIN 3510-001 Business Chinese (Sung)
CHIN 4100-001 Teach Chinese as a Second Language (Sung)

FALL 2013
CHIN 1010-001 Chinese First Yr I (Poole)
CHIN 1010-002 Chinese First Yr I (Sung)
CHIN 2010-001 Chinese Second Yr I (Guo)
CHIN 3010-001 Chinese Third Yr I (Wang)
CHIN 3050-001 Chinese Conversation (Sung)
CHIN 3100-001 Contemp Chin Cultr (Guo)

SPRING 2013
CHIN 1020-001 Chinese first Year II (Tsai)
CHIN 1020-002 Chinese First Year II (Brunson)
CHIN 2020-001 Chinese Second Year II (Guo)
CHIN 3020-001 Chinese Third Year II (Wang)
CHIN 3090-001 Modern Lit and Film (Guo)
CHIN 3510-001 Business Chinese (Shen)